محصولات با برچسب 'ترشک آلبالو ظرفی کریستالی'

1-4 از 4

ترشک آلبالو ترش طعم راناس

ترشک آلبالو فرآوری شده ترش طعم راناس در بسته بندی ظرفی کریستالی سیل وکیوم تهیه شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی و نشان سیب سلامت
2-5 روز
250,000ريال

ترشک زردآلو ترش طعم راناس

ترشک برگه زردآلو فرآوری شده ترش طعم راناس در بسته بندی ظرفی کریستالی سیل وکیوم تهیه شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی و نشان سیب سلامت
2-5 روز
250,000ريال

ترشک زغال اخته ترش طعم راناس

ترشک زغال اخته فرآوری شده ترش طعم راناس در بسته بندی ظرفی کریستالی سیل وکیوم تهیه شده از میوه های تازه بدون مواد افزودنی و نشان سیب سلامت
2-5 روز
250,000ريال
+ 250,000ريال جهت ارسال