لواشک ترش طعم راناس

1-5 از 5

لواشک تخت هفت میوه ترش طعم

لواشک تخت هفت میوه تولید شده از میوه های انار، آلبالو، زرد آلو، سیب، آلو، زغال اخته و زرشک تازه بدون مواد افزودنی می باشد و دارای سیب سلامت می باشد
از 30,000ريال

لواشک رولی هفت میوه ترش طعم

لواشک رولی هفت میوه تولید شده از میوه های انار، آلبالو، زرد آلو، سیب، آلو، زغال اخته و زرشک تازه بدون مواد افزودنی می باشد و دارای سیب سلامت می باشد
از 25,000ريال